CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI MÙA XUÂN CÔN SƠN - KIẾP BẠC NĂM 2018

Ban tổ chức lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018 xin thông báo nội dung, chương trình lễ hội truyền thống mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018:

 

 

STT

NGÀY/ THÁNG

THỜI GIAN

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

ĐỊA ĐIỂM

 

1

Ngày 25/02/2018

(10 tháng Giêng

âm lịch)

8h00 - 9h00

- Lễ dâng hương khai hội

mùa Xuân

Đền Kiếp Bạc

9h00 - 10h00

- Lễ tế khai xuân

Đền Kiếp Bạc

 

 

2

 

 

 

 

 

Ngày 01/3/2018

(14 tháng Giêng

âm lịch)

8h30 - 20h00

- Thi gói, luộc bánh chưng

 

Sân đá

chùa Côn Sơn

 

20h00 - 22h00

- Ban tổ chức chấm bánh chưng

 

14h00 - 15h00

- Thi giã bánh giầy

15h00 - 16h00 

- Chấm bánh giầy

 

 

3

Ngày 02/3/2018

(15 tháng Giêng

âm lịch)

7h00 - 8h30

Lễ  dâng hương tại chùa Côn Sơn, đền Trần Nguyên Đán, đền Nguyễn Trãi, đền Kiếp Bạc 

(Dâng bánh chưng, bánh giầy)

Khu di tích

Côn Sơn -

Kiếp Bạc

8h30 - 10h00

- Lễ tế khai xuân

Đền thờ

 Nguyễn Trãi

9h00 - 11h00

- Tổng kết Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy     

Sân đá

 chùa Côn Sơn

 

 

 

 

4

 

 

 

Ngày 03/3/2018

(16 tháng Giêng

âm lịch)

6h30 - 8h30

- Lễ rước nước

Khu di tích

 Côn Sơn

 

8h30 - 10h00

- Lễ khai hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018 và Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bia Côn Sơn Tư Phúc Tự Bi là Bảo vật quốc gia

Sân trước

 Gác chuông

chùa Côn Sơn

8h00 - 12h00

- Liên hoan Pháo đất tỉnh Hải Dương lần thứ VIII

Sân đá

 chùa Côn Sơn

13h30 - 17h00

-Khai mạc, thi đấu Giải Vật dân tộc

Sân đá

chùa Côn Sơn

13h30 - 17h00

-Khai mạc, thi đấu Giải Cờ tướng

Sân đá

 đền Nguyễn Trãi

 

 

5

 

Ngày 04/3/2018

(17 tháng Giêng

âm lịch)

7h00 - 11h30

- Lễ tế trời đất trên

Ngũ Nhạc linh từ

Tại núi

Ngũ Nhạc

8h00 - 17h00

-Thi đấu, Tổng kết Giải Vật dân tộc

Sân đá

chùa Côn Sơn

8h00 - 17h00

-Thi đấu, Tổng kết Giải Cờ tướng

Sân đá

 đền Nguyễn Trãi

6

 

Ngày 10/3/2018

(23 tháng Giêng

âm lịch)

7h00 - 11h00

- Lễ giỗ Tam tổ Trúc Lâm

 Huyền Quang Tôn giả

Chùa Côn Sơn

17h00 - 21h30

- Lễ đàn Mông Sơn thí thực

Sân chùa

Côn Sơn

7

Ngày 02- 05/3/2018

(15-18 tháng Giêng âm lịch)

7h00 - 16h30

-Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian truyền thống:hát quan họ, viết thư pháp…

Khu di tích

Côn Sơn -

Kiếp Bạc 

 

BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI CÔN SƠN - KIẾP BẠC XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

VÀ KÍNH MỜI TOÀN THỂ NHÂN DÂN VỀ DỰ LỄ HỘI./.Tin bài: Phòng Nghiệp vụ

 

Thứ 2, Ngày 2/4/2012