CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI MÙA THU CÔN SƠN - KIẾP BẠC NĂM 2018

Ban tổ chức lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018 xin thông báo nội dung, chương trình lễ hội truyền thống mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018:

 

STT

NGÀY/THÁNG

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 

ĐỊA ĐIỂM

1

Ngày 19/9/2018

(10/8 âm  lịch)

7h30 - 9h00

Lễ dâng hương và tế cáo yết

Đền Kiếp Bạc

2

Ngày 24/9/2018

(15/8 âm lịch)

18h30 - 23h00

Khai mạc liên hoan

Diễn xướng hầu Thánh

Sân đền

Kiếp Bạc

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Ngày 25/9/2018

(16/8 âm lịch)

6h00 - 7h00

Lễ dâng hương

chùa Côn Sơn

Chùa Côn Sơn

8h00 - 9h00

Lễ rước bộ, Lễ tưởng niệm, Lễ tế tại đền thờ

Nguyễn Trãi, đền thờ

Trần Nguyên Đán

Đền thờ

Nguyễn Trãi

Đền thờ Trần Nguyên Đán

8h30 - 16h00

Trình diễn nghệ thuật

múa Rối nước

Hồ Kiếp Bạc

14h00 - 18h00

Cúng Phật, Thánh,

Hội đồng Trần Triều

Đền Kiếp Bạc

20h00 - 21h30

Lễ tưởng niệm Anh hùng

dân tộc Hưng Đạo

Đại Vương Trần Quốc Tuấn

(Truyền hình trực tiếp

trên Đài truyền hình

Hải Dương)

Trước

Nghi môn

đền Kiếp Bạc

21h00 - 23h00

Tịnh Đền

Đền Kiếp Bạc

Từ 22h00 ngày 25/9 đến 1h00 ngày 26/9

Lễ Khai ấn và Ban ấn

đền Kiếp Bạc

Nội tự, Tiền tế đền Kiếp Bạc

4

Ngày 26/9/2018

(17/8 âm lịch)

9h00 - 10h00

Hội quân trên

sông Lục Đầu

Sông Lục Đầu

13h30 – 17h00

Giải đua thuyền

truyền thống

Hồ Kiếp Bạc

14h00 - 16h00

Trình diễn nghệ thuật

múa rối nước

Hồ Kiếp Bạc

19h00 - 23h00

Liên hoan

Diễn xướng hầu Thánh

Sân

đền Kiếp Bạc

5

Ngày 27/9/2018

(18/8 âm lịch)

19h00 – 21h30

Lễ Cầu an và Hội hoa đăng

Đê sông

Lục Đầu

9h00 - 16h00

Trình diễn nghệ thuật

múa rối nước

Hồ Kiếp Bạc

19h00 – 23h00

Liên hoan

Diễn xướng hầu Thánh

Sân

đền Kiếp Bạc

6

Ngày 24- 27/9/2018

(15- 18/8 âm lịch)

8h00 - 16h00

Các hoạt động văn nghệ,

thể thao

Chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc

7

Ngày 20/9/2016

(20/8 âm lịch)

7h30 - 11h00

Lễ rước bộ; Lễ tế; Lễ giỗ

Đức Thánh Trần

Đền Kiếp Bạc,

Núi Mâm Xôi

 

BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI CÔN SƠN - KIẾP BẠC XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

VÀ KÍNH MỜI TOÀN THỂ NHÂN DÂN VỀ DỰ LỄ HỘI./.


Tin bài: Phòng Nghiệp vụ

Thứ 2, Ngày 2/4/2012