BỘ MÁY TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

Bộ máy tổ chức đảng và đoàn thể

 

* Chi bộ Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương.

          II. Các nhiệm kỳ Đại hội

         1. Từ năm 1994 đến nay: Chi bộ Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc trải qua 7 kỳ đại hội. Cụ thể các nhiệm kỳ và các bí thư chi bộ mỗi nhiệm kỳ:

    Nhiệm kỳ  I (1994 - 1997): Đồng chí Nguyễn Văn Mục - Bí thư

    Nhiệm kỳ II  (1997 - 2000): Đồng chí Nguyễn Văn Mục - Bí thư

    Nhiêm kỳ III (2000 - 2003): Đồng chí Nguyễn Văn Mục - Bí thư

    Nhiệm kỳ IV (2003 - 2005): Đồng chí Nguyễn Khắc Minh -Bí thư

    Nhiệm kỳ  V (2005 - 2008): Đồng chí Nguyễn Khắc Minh - Bí thư

    Nhiệm kỳ VI (2009 - 2011): Đồng chí Nguyễn Khắc Minh - Bí thư

    Nhiệm kỳ VII (2011 - 2014): Đồng chí Nguyễn Khắc Minh - Bí thư

           2. Cơ cấu tổ chức bộ máy cơ sở Đảng (nhiệm kỳ VII):

            Hiện nay, chi bộ có tổng số: 25 đảng viên.

            Ban chi ủy gồm 5 đồng chí:

            - Đồng chí Nguyễn Khắc Minh: Bí thư;

            - Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên: Phó bí thư;

            - Đồng chí Phạm Khắc Hoàn: Uỷ viên.

            - Đồng chí Vũ Hông Sâm: Uỷ viên

            - Đồng chí Nguyễn Minh Thịnh: Uỷ viên

           Số đảng viên chiếm 25% tổng số cán bộ trong cơ quan.

          - 79,4% đảng viên có trình độ đại học còn lại là trung cấp   

        - Hơn 90% các đồng chí đảng viên là lãnh đạo Ban, Trưởng, Phó các phòng và phụ trách tổ chức đoàn thể quần chúng.

           3. Chất lượng hoạt động:

           Từ năm 2000 đến nay, Chi bộ Ban quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc luôn được Đảng ủy các cơ quan tỉnh công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% đồng chí đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

        II. Tổ chức Công Đoàn

          1. Về thời gian, nhiệm kỳ

          - Từ năm 1994 - 2005, Công đoàn Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc là cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn Sở Văn hóa - Thông tin Hải Dương.

            Chủ tịch Công đoàn:  Đồng chí Phùng Bích Sâm.

          - Từ năm 2005- 2007, Công đoàn Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc là cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn Sở Văn hóa - Thông tin Hải Dương.     

          - Từ năm 2007 đến nay, Công đoàn Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc là Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương.

         2. Công đoàn cơ sở thành viên Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc có tổng số 75 đ/c đoàn viên.

         3. Công đoàn cơ sở thành viên Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc trải qua 03 kỳ đại hội :

        - Đại hội Công Đoàn Cơ Sở Thành Viên lần thứ nhất (2005 - 2007), bầu  BCH gồm 05 đồng chí.

        + Chủ tịch Công đoàn cơ sở: Đ/c Phùng Bích Sâm.

        + Đại hội CĐCSTV lần thứ hai (2007 - 2009), bầu BCH gồm 05 đ/c.

        + Chủ tịch công đoàn cơ sở: Đ/c Phùng Bích Sâm. 

        - Đại hội CĐCSTV lần thứ ba (2009 - 2011), bầu BCH gồm 05 đ/c

        + Chủ tịch công đoàn cơ sở: Đ/c V ũ Đức Thuỷ

       - Đại hội CĐCSTV lần thứ ba (2011 - 2014), bầu BCH gồm 05 đ/c

       + Chủ tịch công đoàn cơ sở: Đ/c Phạm Khắc Hoàn

        4. Từ năm 2005 đến nay, Công đoàn cơ sở thành viên Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc luôn đạt danh hiệu là Công đoàn vững mạnh.

 

 

 

Thứ 2, Ngày 2/4/2012