HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG BAN QUẢN LÝ DI TÍCH CÔN SƠN - KIẾP BẠC NĂM 2018

Sáng ngày 26 tháng 01 năm 2018, tại nhà khách Kiếp Bạc, Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2018 và tổng kết công tác năm 2017.

 

Văn nghệ chào mừng Hội nghị


          Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Trung - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thượng tọa Thích Thanh Vân - Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự trương ương giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương; đồng chí Nguyễn Khắc Minh  - Trưởng ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc; đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên - Bí thư chi bộ, Phó ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc; đồng chí Lê Duy Mạnh - Phó ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động  của cơ quan.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị


     Nội dung Hội nghị bao gồm:

- Báo cáo tổng kết công tác quản lý di tích của chính quyền năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

- Báo cáo tài chính công khai năm 2017.

- Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017.

- Báo cáo hoạt động Thanh tra nhân dân năm 2017.

- Tổng hợp ý kiến của cán bộ, công nhân viên từ hội nghị các phòng trong cơ quan và ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung các quy chế hoạt động của cơ quan.

- Các đại biểu tham gia thảo luận.

- Thủ trưởng cơ quan tiếp thu ý kiến và giải đáp thắc mắc.

- Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018.

- Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.

- Thông qua Nghị quyết Hội nghị.

- Thông qua Biên bản hội nghị

- Bế mạc Hội nghị.

          Trong Báo cáo tổng kết công tác quản lý di tích năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên - Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Ban QLDT đã nêu bật những thành tựu đạt được của đơn vị năm 2017 như: Bộ máy tổ chức của cơ quan được kiện toàn, phát huy được sức mạnh tập thể, đặc biệt là Chi ủy, Chi bộ, lãnh đạo cơ quan, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã tiên phong gương mẫu, đoàn kết một lòng vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hoàn thành tốt các hoạt động lễ hội, thuyết minh giới thiệu di tích, đảm bảo an ninh trật tự, công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa tại di tích. Công tác phối hợp với chính quyền, nhân dân các xã, phường sở tại, nhà chùa Côn Sơn, các ban ngành của tỉnh và thị xã Chí Linh trong công tác quản lý di tích, tổ chức lễ hội đạt kết quả tốt.

          Các báo cáo tài chính công khai; báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng; báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân…đã nêu bật những ưu điểm đạt được trong năm đặc biệt công tác tài chính cơ quan được thực hiện công khai minh bạch. Bên cạnh đó, các báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và phương hướng khắc phục trong năm 2018.

          Trong phần thảo luận tại hội nghị đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn. Hội nghị đã nhận được 13 ý kiến đóng góp chỉnh sửa bổ sung các quy chế hoạt động của cơ quan. 01 ý kiến đề xuất và kiến nghị về cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, cải thiện điều kiện làm việc và đời sống cho CB,VC, người lao động. Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên - Bí thư chi bộ, Phó trưởng ban QLDT đã giải trình các ý kiến, kiến nghị của cán bộ viên chức, người lao động đồng thời giao nhiệm vụ cho các phòng, các đoàn thể giải quyết một số vấn đề cấp thiết, nhằm đảm bảo lợi ích cho cán bộ, viên chức và người lao động.

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Thành Trung - Đảng ủy viên, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở VHTT & DL đã tuyên dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích mà Ban LDT đã đạt được trong năm 2017. Đồng chí cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ trong năm 2018 mà cơ quan cần thực hiện như: nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phát huy tối đa vai trò, năng lực của từng cá nhân hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp trên giao phó.

          Hội nghị đã tiến hành trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018.Kết quả khen thưởng năm 2017: Theo đó, cơ quan đã đạt thành tích xuất sắc, trong đó có:

      Về tập thể: 

- Cơ quan được Bộ Công an tặng bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”

- 02 phòng được Giám đốc Sở VHTTDL tặng giấy khen

- 02 phòng được Trưởng Ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc khen thưởng

          Về cá nhân:

          - 02 đ/c được UBND tỉnh tặng bằng khen

- 03 đ/c được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở

- 12 đ/c được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen

- 81 đ/c được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến.

- 23 đ/c được Trưởng Ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc khen thưởng

Hội nghị đã thông Nghị quyết hội nghị với 8 nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018 gồm: công tác quản lý tài chính; công tác xây dựng cơ bản; công tác tổ chức lễ hội; công tác nghiên cứu tuyên truyền; công tác du lịch, dịch vụ; công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; công tác tổ chức bộ máy và đoàn thể. Các đoàn thể đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

Sau 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động Ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018 đã kết thúc. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên đã nêu cao tinh thần của Hội nghị. Hội nghị đã hoàn thành tốt các nội dung quan trọng theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ ban hành “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”. Đặc biệt Hội nghị đã tiếp thu được nhiều ý kiến dân chủ đóng góp cho Thủ trưởng cơ quan và xây dựng chính quyền; phát động phong trào thi đua và đề ra Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2018.  Sự hiện diện và quan tâm chỉ đạo của quý vị đại biểu là nhân tố quan trọng đưa đến kết quả thành công của Hội nghị. Thay mặt đoàn Chủ tịch đồng chí cũng gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc lời kính chúc sức khỏe, thành đạt và an khang thịnh vượng./.

 

 

Đồng chí Nguyễn Thành Trung - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc,

Chủ tịch Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao

tặng giấy khen của Sở VHTT&DL cho  Thượng tọa Thích Thanh Vân Đồng chí Nguyễn Khắc Minh - Trưởng Ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc

tặng giấy khen Sở VHTT&DL cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắcĐồng chí Lê Duy Mạnh - Phó Ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc

tặng giấy khen của Sở VHTT& DL cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắcTin bài, ảnh: Phòng Nghiệp vụ

Thứ 2, Ngày 2/4/2012