HẢI DƯƠNG CÓ THÊM HAI BẢO VẬT QUỐC GIA

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận bảo vật quốc gia (đợt 6, năm 2017) cho 24 hiện vật, nhóm hiện vật.


Bia “Côn Sơn Tư Phúc tự bi”

          Hải Dương có 2 bảo vật, gồm: Hệ thống bia ma nhai động Kính Chủ (niên đại thế kỷ XIX - đầu XX) hiện lưu giữ tại di tích động Kính Chủ (xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn) và Bia “Côn Sơn Tư Phúc tự bi” (niên đại năm 1607, niên hiệu Hoằng Định thứ 8) hiện lưu giữ tại di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Côn Sơn - Kiếp Bạc (thị xã Chí Linh).
          Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các cấp nơi có bảo vật quốc gia; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; người đứng đầu ngành, tổ chức được giao quản lý bảo vật quốc gia được công nhận trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý đối với bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
          Đến nay, Hải Dương có 7 hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia. Các hiện vật đã được công nhận trước đó gồm: trống đồng Hữu Chung ở xã Hà Thanh (Tứ Kỳ), bia Thanh Hư Động (chùa Côn Sơn, Chí Linh), Cửu phẩm liên hoa chùa Giám (Cẩm Giàng), bia Thanh Mai Viên thông Tháp bi (chùa Thanh Mai, Chí Linh), Cửu phẩm liên hoa chùa Đồng Ngọ (xã Tiền Tiến, Thanh Hà).

VGP
Nguồn: baohaiduong.vn
Thứ 2, Ngày 2/4/2012