ĐẠI HỘI CHI BỘ BAN QUẢN LÝ DI TÍCH CÔN SƠN - KIẾP BẠC LẦN THỨ IX (NHIỆM KỲ 2017 - 2020)

Chiều ngày 03 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Ban quản lý di tích (QLDT), Chi bộ Ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IX (nhiệm kỳ 2017 - 2020).

          Dự  Đại hội có đồng chí Nguyễn Thành Trung -  Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đồng chí Nguyễn Khắc Minh - Bí thư chi bộ, Trưởng ban QLDT; Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên - Phó Bí thư chi bộ, Phó ban QLDT; Đồng chí Lê Duy Mạnh - Phó ban QLDT cùng toàn thể Đảng viên, quần chúng ưu tú của Chi bộ Ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc.

          Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Khắc Minh - Bí thư Chi bộ đọc Báo cáo chính trị tổng kết công tác của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Theo đó, Chi bộ Ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc là một tập thể đoàn kết, thống nhất, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chi bộ luôn xác định công tác giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào, ý thức tự lực tự cường dân tộc. Hàng năm, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch triển khai, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Cụ thể, Chi bộ có 29 Đảng viên đều tích cực tham gia học tập, quán triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng lần thứ XII, các Nghị quyết TW khóa XI, Khóa XII; Nghị quyết Đại hội Đảng hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở VHTTDL lần thứ II (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

          Nhiệm kỳ qua Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tổ chức, công tác kiểm tra Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn như: Công tác quản lý tài chính; công tác nghiên cứu khoa học, tuyên truyền phát huy giá trị khu di tích, công tác bảo tồn, tôn tạo di tích, công tác tổ chức lễ hội truyền thống và đón tiếp khách; giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ di tích, công tác tổ chức cán bộ; lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể quần chúng.

          Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ (2017 - 2020): Chi bộ tiếp tục lãnh đạo đơn vị thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng, đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị và tham gia tích cực các phong trào xã hội. Phấn đấu kết nạp 4-5 Đảng viên mới; giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về tài chính được giao; hoàn thành chỉ tiêu xây dựng cơ bản được giao hàng năm; phấn đấu cơ quan giữ vững danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”.

          Đại hội đã nghe 03 ý kiến tham luận quý báu của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ đóng góp cho bản báo cáo và phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ khóa tới.

          Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Trung - Đảng ủy viên, đại diện Ban Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt nhấn mạnh về các lĩnh vực chuyên môn như Công tác nghiên cứu khoa học, tuyên truyền phát huy giá trị khu di tích, công tác bảo tồn, tôn tạo di tích, công tác tổ chức lễ hội truyền thống… Đồng thời, chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, đồng chí yêu cầu toàn thể Chi bộ phấn đấu hoàn thành các tiêu chí của đơn vị, tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, không ngừng giáo dục chính trị tư tưởng, chấn chỉnh công tác sinh hoạt Đảng.

          Sau thời gian làm việc công tâm, nghiêm túc đúng với quy chế và điều lệ Đảng, Đại hội đã nhất trí bầu ra Cấp ủy của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 5 đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên, đồng chí Nguyễn Minh Thịnh, đồng chí Nguyễn Văn Cường, đồng chí Nguyễn Xuân Tráng, đồng chí Nguyễn Đức Hòa. Trong đó, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên - Phó Trưởng ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Minh Thịnh được bầu làm Phó Bí thư nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết với sự nhất trí 100%, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã đề ra.

          Đại hội Chi bộ Ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc đã thành công tốt đẹp, nhiệm vụ đặt ra cho Chi bộ trong nhiệm kỳ tới rất to lớn và nặng nề. Quá trình thực hiện có nhiều thuận lợi và có những khó khăn, thách thức. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí cao của cán bộ, đảng viên, tập thể Chi bộ Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã đề ra./.


Một số hình ảnh tại Đại hội:


Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hộiĐại biểu làm lễ chào cờ tại Đại hộiĐ/c Nguyễn Thành Trung - Đảng ủy viên,

Phó giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng Đại hộiĐ/c Nguyễn Xuân Tráng - Chủ tịch Công đoàn Ban QLDT

tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

 


Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh - Bí thư Chi đoàn Ban QLDT

tặng hoa chúc mừng Đại hộiĐ/c Phạm Khắc Hoàn - Chủ tịch Hội cựu chiến binh Ban QLDT

tặng hoa chúc mừng Đại hộiBan Chi ủy mới nhiệm kỳ 2017 - 2020 ra mắt Đại hội
 

Tin bài, Ảnh: Phòng Nghiệp vụ

 

 

Thứ 2, Ngày 2/4/2012