CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI MÙA THU CÔN SƠN – KIẾP BẠC NĂM 2017

Ban tổ chức lễ hội mùa thu Côn Sơn- Kiếp Bạc 2017 xin trân trọng thông báo nội dung, chương trình lễ hội truyền thống mùa thu Côn Sơn- Kiếp Bạc năm 2017:

 

 

1. Tại Khu di tích Kiếp Bạc

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

 

1

 Ngày 29/9/2017

(10/8âl)

 7h30 - 9h00

Lễ Cáo yết

Đền Kiếp Bạc

 

 

2

 Ngày 04/10/2017

(15/8 âl)

7h30 -16h00

Giải đua thuyền

Truyền thống

Hồ Kiếp Bạc

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Ngày 05/10/2017

(16/8 âl )

 

 

9h00 -16h00

Liên hoan múa Rối nước

 tỉnh Hải Dương lần thứ VII

Hồ Kiếp Bạc

14h00 -18h00

Cúng Phật, Thánh,

Hội đồng Trần Triều

 Đền Kiếp Bạc

14h00 -16h00

Lễ dâng hương tại

Đền Nam Tào,

Đền Bắc Đẩu

Đền Nam Tào,

Đền Bắc Đẩu

19h00 -

23h00

Khai mạc Liên hoan

Diễn xướng hầu Thánh

Sân Đền

Kiếp Bạc

 

22h00 - 24h00

 Tịnh Đền

 Đền Kiếp Bạc

Từ 23h00’ ngày 05/10 đến 1h00’ ngày 06/10

Lễ Khai ấn và Ban ấn

Đền Kiếp Bạc

Nội tự, Tiền tế

Đền Kiếp Bạc

4

Ngày 06/10/2017

(17/8 âl)

6h00 - 9h00

 

Lễ rước bộ; Lễ tưởng niệm

 Anh hùng dân tộc

Hưng Đạo Đại vương

Trần Quốc Tuấn

 (BTC Tịnh đền

Kiếp Bạc từ 7h - 9h)

Trước Nghi môn

Đền Kiếp Bạc

9h30 - 10h30

Hội quân

trên sông Lục Đầu

Sông Lục Đầu

 14h00 -16h00

Liên hoan múa Rối nước

tỉnh Hải Dương lần thứ VII

Hồ Kiếp Bạc

19h00 - 23h00

Liên hoan Diễn xướng

hầu Thánh và Bế mạc

Sân Đền

Kiếp Bạc

 5

 Ngày 07/10/2017

(18/8 âl)

 

19h00 - 21h30

Lễ Cầu an

và Hội Hoa đăng

Đê sông

Lục Đầu

6

 Ngày 09/10/2017

(20/8 âl)

7h30 - 11h00

Lễ tế; Cúng giỗ

Đức Thánh Trần

Đền Kiếp Bạc,

Núi Mâm Xôi

 

 

2. Tại Khu di tích Côn Sơn


STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

 

 

 

 

1

Ngày

05/10/2017

(16/8 âl)

6h00 - 7h00

 

Lễ dâng hương

Chùa Côn Sơn

 

Chùa Côn Sơn

8h00 - 9h00

Lễ rước, Lễ dâng hương,

Lễ tế tại đền Nguyễn Trãi,

đền Trần Nguyên Đán

Đền Nguyễn Trãi

và đền

Trần Nguyên Đán

 

2

Ngày 04-07/10/2017

(15 - 18/8 âl)

8h00 - 16h00

 

Các hoạt động

văn nghệ, thể thao

 

Chùa Côn Sơn,

đền Kiếp Bạc


BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI CÔN SƠN - KIẾP BẠC XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

VÀ KÍNH MỜI TOÀN THỂ NHÂN DÂN VỀ DỰ LỄ HỘI ./.Tin bài: Phòng Nghiệp vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2, Ngày 2/4/2012