SỞ VHTTDL: TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO Ý THỨC ỨNG XỬ VĂN MINH VỚI KHÁCH DU LỊCH

Trong 2 ngày 30-31/3, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) và địa bàn huyện Chí Linh, Sở VHTTDL tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp và cộng đồng dân cư nâng cao ý thức ứng xử văn minh với khách du lịch.

Toàn cảnh hội nghị tại Sở VHTTDL


          Tham dự hội nghị có trên 300  đại biểu đại diện các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, các hộ kinh doanh tại các khu di tích trên địa bàn tỉnh, các lãnh đạo và cán bộ các Ban quản lý di tích. Tại hội nghị các đại biểu đã được chuyên gia của Bộ VHTTDL phổ biến  những kiến thức, thông tin cơ bản về phát triển du lịch bền vững như:  khái quát về tình hình du lịch của Việt Nam và thế giới hiện nay; phát triển du lịch có trách nhiệm để du lịch phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; hành động của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong phát triển du lịch có trách nhiệm;  12 điều trong bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch do Bộ VHTTDL ban hành và 10 điều trong Quy tắc ứng xử trong du lịch của Tổ chức Du lịch thế giới - WTO.

          Phát biểu tại hội nghị,  Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Sở VHTTDL nhấn mạnh:  việc trang bị cho người làm công tác du lịch những kiến thức, thông tin cơ bản về phát triển du lịch bền vững, đặc biệt là ứng xử văn minh với khách du lịch là việc cần thiết để ngành VHTTDL, các địa phương có thể quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ ngày một tốt hơn. Đồng thời  đề nghị các đơn vị doanh nghiệp, cá nhân làm du lịch đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ứng xử văn minh với khách. Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm phẩm để thu hút khách du lịch trong nước và nước ngoài đến Hải Dương

PV

Nguồn: haiduong.gov.vn


Thứ 2, Ngày 2/4/2012