TU BỔ, TÔN TẠO MỘT SỐ HẠNG MỤC Ở CHÙA CÔN SƠN

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tu bổ, tôn tạo một số hạng mục thuộc di tích chùa Côn Sơn.

 

          Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 36,5 tỷ đồng từ nguồn vốn của Trung ương và vốn xã hội hóa. Cụ thể, sẽ tu bổ, tôn tạo giếng Ngọc; xây dựng mới sân giếng và đường nối từ sân giếng lên lầu thờ Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát; cải tạo, xây dựng mới đường lên tháp tổ Đăng Minh; tôn tạo tả, hữu tiền hành lang và tam quan nội... Ngoài ra, dự án còn đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy, điện chiếu sáng, cấp thoát nước và chống mối cho các công trình trong khu di tích.

          Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc là chủ đầu tư dự án, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2017-2020.

 

PV

Nguồn: baohaiduong.vn

Thứ 2, Ngày 2/4/2012