CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA VĂN HÓA

Trong quá trình hoạt động, từ kinh nghiệm thực tiễn, Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã nhận thức ngày càng đầy đủ, đúng đắn về vị trí, vai trò của xã hội hóa hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích, đồng thời tiến hành nhiều biện pháp nhằm triển khai trên thực tiễn nhiệm vụ công tác này

 


Côn Sơn, Kiếp Bạc là hai khu di tích lịch sử - danh thắng đặc biệt quan trọng của quốc gia. Trong mục tiêu phát triển toàn diện sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị to lớn của khu di tích, công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá ngày càng được xem là nhiệm vụ quan trọng, mang tính chiến lược.

Những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, cùng sự đóng góp của nhân dân, nhiều công trình kiến trúc văn hoá cổ được trùng tu, tôn tạo và một số công trình kiến trúc mới hoành tráng được xây dựng, tại hai di tích nổi tiếng này.

Những công trình kiến trúc văn hoá do tiền công đức của nhân dân gồm:

1. Sân Đá, tường bao Đền Kiếp Bạc, trị giá: 2.451.209.000 đồng

2. Sân Tiền đường, Am hoá vàng chùa Côn Sơn, trị giá: 372.570.000 đồng

3. Hai gian dĩ toà Tiền đường chùa Côn Sơn, trị giá: 760.580.000 đồng

4. Tả, hữu hành lang chùa Côn Sơn, trị giá: 4.594.338.000 đồng

5. Nhà làm việc và các công trình phụ trợ đền Kiếp Bạc: 877.773.000 đồng

6. 80% câu đối, đại tự tại các di tích.

Nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hoá tại di tích, công tác tổ chức lễ hội được Ban Quản lý di tích (QLDT) Côn Sơn - Kiếp Bạc đặc biệt quan tâm. Năm 2006, Ban đã phối hợp với Viện Văn hoá - Thông tin tiến hành nghiên cứu, phục hồi các nghi lễ cổ truyền tại di tích. Vì vậy, nội dung lễ hội phong phú hơn, quy mô hoành tráng hơn, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân. Trong lễ hội, hàng chục ngàn người tham gia rước bộ, rước nước ... Đặc biệt, hàng trăm thuyền trang hoàng cờ hoa rực rỡ từ Hải Phòng, Quảng Ninh, Kinh Môn, Kênh Giang... kéo về Đền Kiếp Bạc, bừng bừng khí thế, như những đoàn thuỷ quân năm xưa hiên ngang trên sông nước Lục Đầu. Buổi tối, hàng chục đoàn diễn xướng hầu Thánh dưới ánh đèn lung linh huyền ảo...  Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc thật sự là lễ hội của toàn dân.

          Trong công tác an ninh trật tự, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, Sở văn hóa thông tin, Ban quản lý đã phối kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện nhiều đề án, kế hoạch, xây dựng văn bản và quy chế về an ninh trật tự; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi về dâng hương tưởng niệm và đảm bảo cho hàng triệu lượt du khách và phương tiện về tham quan di tích. Hiện tượng tiêu cực trong các hoạt động kinh doanh hàng quán, viết sớ, xung quanh khu di tích đã được chấn chỉnh, xây dựng được lòng tin và lối sống văn hóa tại khu di tích.

 

Thứ 2, Ngày 2/4/2012