THÔNG BÁO LỄ AN VỊ TƯỢNG TÒA CỬU PHẨM LIÊN HOA VÀ ĐÊM HOA ĐĂNG LIÊN HOA HỘI THƯỢNG CHÙA CÔN SƠN

Lễ đài Liên Hoa Hội Thượng

          Thực hiện Quy hoạch tổng thể của Thủ tướng Chính phủ, Dự án đầu tư xây dựng công trình dựng lại tòa Cửu Phẩm Liên Hoa chùa Côn Sơn đã được hoàn thiện

          Ban Tổ chức lễ hội mùa Xuân Côn Sơn- Kiếp Bạc tổ chức Lễ an vị tượng tòa Cửu Phẩm Liên Hoa và đêm Hoa Đăng Liên Hoa Hội Thượng vào hồi 19h00 ngày 10/02/2017 (tức ngày 14 tháng Giêng âm lịch).

Ban Tổ chức lễ hội mùa Xuân Côn Sơn- Kiếp Bạc xin trân trọng thông báo

kính mời nhân dân,  du khách thập phương về dự./.

 

Thứ 2, Ngày 2/4/2012