CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI MÙA XUÂN CÔN SƠN – KIẾP BẠC NĂM 2017

Ban tổ chức lễ hội mùa xuân Côn Sơn- Kiếp Bạc xin trân trọng thông báo nội dung, chương trình lễ hội truyền thống mùa xuân Côn Sơn- Kiếp Bạc năm 2017:

STT

NGÀY/ THÁNG

THỜI GIAN

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

ĐỊA ĐIỂM

 

1

Ngày 06/02/2017

(10 tháng Giêng

âm lịch)

8h00 - 9h00

Lễ dâng hương

khai hội mùa Xuân

Đền Kiếp Bạc

9h00 - 10h00

Lế tế khai xuân

Đền Kiếp Bạc

 

 

2

 

 

 

 

Ngày 10/02/2017

(14 tháng Giêng

âm lịch)

 

8h30 - 20h00

Thi gói, luộc bánh chưng

 

Sân đá

chùa Côn Sơn

 

20h00 - 22h00

Ban tổ chức chấm bánh chưng

14h00 - 15h00

Thi giã bánh giầy

15h00 - 16h00

Chấm bánh giầy

17h00 - 21h00

Lễ Liên Hoa Hội Thượng

chùa Côn Sơn

Sân trước

Gác chuông

chùa Côn Sơn

 

 

3

Ngày 11/02/2017

(15 tháng Giêng

âm lịch)

7h00 - 8h30

Lễ  dâng hương

tại chùa Côn Sơn,

đền Trần Nguyên Đán,

đền Nguyễn Trãi,

đền Kiếp Bạc, đền Nam Tào, đền Bắc Đẩu

(Dâng bánh chưng,

bánh giầy)

Khu di tích

Côn Sơn -

Kiếp Bạc

8h30 - 10h00

 

Tế khai xuân

Đền thờ

Nguyễn Trãi

9h00 - 11h00

Tổng kết Hội thi

gói bánh chưng, giã bánh giầy

Sân đá

chùa Côn Sơn

 

 

 

 

4

 

 

 

Ngày 12/02/2017

(16 tháng Giêng

âm lịch)

6h30 - 8h30

Lễ rước nước

Khu di tích

Côn Sơn

8h30 - 9h30

 

Lễ khai hội mùa Xuân

Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2017

và dâng hương

Sân trước

 Gác chuông

chùa Côn Sơn

9h30 - 10h30

Lễ cắt băng khánh thành

tòa Cửu Phẩm  Liên Hoa

chùa Côn Sơn

Sân tòa

Cửu Phẩm

Liên Hoa

8h00 - 12h00

 

Liên hoan Pháo đất

tỉnh Hải Dương lần thứ VII

Sân đá

chùa Côn Sơn

13h30 - 17h00

 

Khai mạc, thi đấu

Giải Vật dân tộc

Sân đá

chùa Côn Sơn

 

5

 

 

Ngày 13/02/2017

(17 tháng Giêng

âm lịch)

7h00 - 11h30

8h00 - 17h00

Lễ tế trời đất

trên Ngũ Nhạc linh từ

Núi Ngũ Nhạc

Thi đấu và Tổng kết

Giải Vật dân tộc

Sân đá

chùa Côn Sơn

6

 

Ngày 19/02/2017

(23 tháng Giêng

âm lịch)

7h00 - 11h00

17h00 - 21h30

 

Lễ giỗ Tam tổ Trúc Lâm

 Huyền Quang Tôn giả

Chùa

Côn Sơn

Lễ Mông Sơn Thí Thực

Sân chùa

Côn Sơn

7

Ngày 11-13/02/2017

(15-17 tháng Giêng

âm lịch)

7h00 - 16h30

 

Các hoạt động văn hóa,

văn nghệ,

biểu diễn nghệ thuật,

trò chơi dân gian truyền thống:

hát quan họ, viết thư pháp…

Khu di tích

Côn Sơn -

 Kiếp Bạc

 


BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI CÔN SƠN - KIẾP BẠC XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

VÀ KÍNH MỜI TOÀN THỂ NHÂN DÂN VỀ DỰ LỄ HỘI ./.


Tin bài: Phòng Nghiệp vụ

Thứ 2, Ngày 2/4/2012