KHU VỰC DI TÍCH KIẾP BẠC

1. Phong tục tập quán 2. Lễ hội truyền thống

      1. Phong tục tập quán

      2. Lễ hội truyền thống

      - Phần lễ:

+ Lễ rước bộ truyền thống.

+ Lễ tế Thánh.

+ Lễ ban ấn.

+ Lễ cầu an - hội hoa đăng.

+ Lễ Hội quân trên sông Lục Đầu.

     + Diễn xướng hầu Thánh.

+ Lễ đản sinh Đức Thánh Trần.

+ Diễn xướng chém giặc Phạm Nhan

+ Lễ giỗ Đức Quốc Mẫu - phu nhân Trần Hưng Đạo

      - Phần hội:

      + Trò chơi dân gian (Nhảy phỗng, đi cầu thùm, bơi chải, vật, múa rối nước..)

     3. Văn hoá ẩm thực (Đang trong quá trình điều tra, nghiên cứu)

         - Đặc sản nem hến

          - Đặc sản cá chép lưng gù sông Thương

          - Đặc sản bánh tiến Thánh…

           4. Nghề cổ truyền

        - Cách chữa bệnh bằng thuốc nam

        - Chữa bệnh tâm linh ở đền Kiếp bạc

        - Nghề gốm Vạn Yên…

           5. Tri thức dân gian: Di sản hán nôm…

           6.  Nghệ thuật dân gian:

   - Hát văn

   - Hát chèo...

 

Thứ 2, Ngày 2/4/2012