KHU VỰC DI TÍCH CÔN SƠN

1. Phong tục tập quán 2. Lễ hội truyền thống

1. Phong tục tập quán

2. Lễ hội truyền thống:

- Phần lễ:

+ Lễ rước nước.

      + Lễ Mộc dục

      + Lễ đàn Mông Sơn

            + Lễ rước bộ tại đền thờ Ức Trai

      +  Lễ tế Ức Trai.

      + Lễ tế miếu Ngũ Nhạc

- Phần hội:

      + Trò chơi dân gian: (Đu tiên, múa rối, hát chèo, cờ tướng, vật…)

3. Văn hóa ẩm thực (Đang trong quá trình điều tra, nghiên cứu).

4. Nghề cổ truyền (Đang trong quá trình điều tra, nghiên cứu).

5. Tri thức dân gian: Di sản hán nôm…

6. Nghệ thuật dân gian: (Đang trong quá trình điều tra, nghiên cứu).

- Hát xẩm

- Nghệ thuật thư pháp

 

Thứ 2, Ngày 2/4/2012