THÔNG BÁO CÔNG ĐỨC TẠC TƯỢNG TÒA CỬU PHẨM LIÊN HOA CHÙA CÔN SƠN

         Chùa Côn Sơn là một trong những trung tâm của thiền phái Phật giáo Trúc Lâm. Năm 1329, Đệ tam thánh tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả về trụ trì chùa Côn Sơn, Ngài cho xây dựng ở sau chùa một tòa tháp có thể xoay được gọi là Cửu Phẩm Liên Hoa.

         Trong nghệ thuật Phật giáo, Cửu Phẩm Liên Hoa là biểu tượng tối cao của thế giới Cực Lạc, thế giới của cõi Niết Bàn, nơi Phật A Di Đà ngự chiếu giải thoát cho chúng sinh.

         Thực hiện Quy hoạch tổng thể của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30 tháng 10 năm 2014, UBND tỉnh Hải Dương ra Quyết định số 2699/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Dự án đầu tư xây dựng công trình dựng lại tòa Cửu Phẩm Liên Hoa chùa Côn Sơn, thị xã Chí Linh”.

         Sau hơn một năm thi công, tòa Cửu Phẩm Liên Hoa chùa Côn Sơn đang hoàn thiện. Theo thiết kế, hệ thống tượng Phật trên Cửu Phẩm Liên Hoa gồm 216 pho tượng, dân gian có câu:

 

                                                  “Xây chùa, tô tượng, đúc chuông,

Trong ba việc ấy thập phương nên làm”


         Trong các công đức hoằng pháp lợi sinh, việc đúc tượng để thờ phụng mang ý nghĩa rất lớn vừa giữ gìn chính pháp được lâu bền, vừa thể hiện lòng tôn kính Chư Phật. Đây là việc làm thiết thực để bảo tồn di sản văn hóa ở chùa Côn Sơn, đồng thời là việc làm phúc đức để lại cho muôn đời sau.

         Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc kính báo, kính mong các tăng ni, phật tử và toàn thể nhân dân phát tâm tùy hỷ công đức bằng tinh thần, vật chất… ủng hộ việc đúc hoàn chỉnh hệ thống tượng Phật trên cây Cửu Phẩm Liên Hoa chùa Côn Sơn.

         Những pho tượng công đức gồm:

         - 72 pho tượng Phật A Di Đà: 11.544.980đ/pho tượng.

         - 144 pho tượng Bồ tát: 7.387.240đ/pho tượng.

            - Các hạng mục, kiến trúc khác...

         Các tổ chức, cá nhân công đức tượng Phật xin liên hệ Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc:

          1. Ông Lê Duy Mạnh - Phó Trưởng ban; Điện thoại: 0919.348080

          2. Ông Nguyễn Duy Thức - Phó Trưởng phòng QL Côn Sơn; Điện thoại: 0979.727762.

Ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc trân trọng kính báo./.

Thứ 2, Ngày 2/4/2012