DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CÔN SƠN

Năm 2012, chùa Côn Sơn được Nhà nước xếp hạng là di tích Quốc gia đặc biệt. Côn Sơn là nơi ghi dấu của ba vị Thánh tổ thiền phái Trúc Lâm và nhiều danh nhân, hiền sĩ của dân tộc... Đây còn nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể của các triều đại, chứa đựng những giá trị văn hóa, lịch sử to lớn.

1. Lễ hội cổ truyền:

*Lễ hội mùa thu:

   - Lễ cáo yết mở cửa Chùa

   - Lễ Thượng Nguyên

   - Lễ rằm tháng giêng

   - Lễ hoá nhật đức Huyền Quang (22/1 âm lịch)

          + Thời gian: Sáng 22 tháng 1 âm lịch

          + Địa điểm: Chùa Côn Sơn

          + Diền trình phần lễ: Cúng phật, dâng hương, lễ giỗ

          + Diền trình phần hội: (Hát chèo, hát xẩm, vật, rối nước, thư pháp, đánh cờ…)

* Lễ vào hạ:

- Lễ đản sinh đức Thích ca ( 8/4 âm lịch)

          + Thời gian: 8/4 âm lịch

          + Địa điểm: Chùa Côn Sơn

          + Diền trình phần lễ: Cúng phật, dâng hương

* Lễ hội mùa thu:

  - Lễ giỗ anh hùng dân tộc - danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi

          + Thời gian: (16/8al)

          + Địa điểm: Đền thờ Nguyễn Trãi

          + Diền trình phần lễ: Tế cáo yết, Rước, tế tạ.

          + Diền trình phần hội: Cờ tướng, cờ người, hát chèo, hát xẩm, nghệ thuật thư pháp, vật, rối nước…

- Lễ Cầu siêu

*Lễ lập đông:

- Lễ hoá nhật quan Đại tư đồ Trần Nguyên Đán.

- Lễ tết 23 tháng chạp.

- Lễ trừ tịch.

2. Tri thức dân gian:

- Di sản hán nôm (hoành phi, câu đối, sắc phong, bi ký).

* Di sản văn hoá phi vật thể vùng phụ cận Côn Sơn.

(Làng Chúc Thôn, làng Chi Ngãi, làng Tiên Sơn, làng Cầu Dòng, làng Trúc Cương).

            - Lễ hội cổ truyền.

            - Nghệ thuật dân gian.

            - Phong tục tập quán.

            - Nghề cổ truyền.

            - Văn hoá ẩm thực.

            - Tri thức dân gian.

Thứ 2, Ngày 2/4/2012