CÁC ĐIỂM, TUYẾN THAM QUAN KHU DI TÍCH CÔN SƠN - KIẾP BẠC

Các điểm trong khu di tích: - Khu vực Chùa Côn Sơn. - Khu vực Đền thờ Nguyễn Trãi - Khu vực Đền Trần Nguyên Đán - Khu vực Đền Kiếp Bạc - Đền, chùa Nam Tào, Bắc Đẩu.

           1. Các điểm trong khu di tích:

- Khu vực Chùa Côn Sơn.
- Khu vực Đền thờ Nguyễn Trãi 
- Khu vực Đền Trần Nguyên Đán
- Khu vực Ngũ Nhạc Linh Từ
- Khu vực Đền Kiếp Bạc
- Đền, chùa Nam Tào, Bắc Đẩu.
             2. Các điểm di tích vùng phụ cận trong tỉnh.
- Đền Mẫu Sinh, Mẫu Hoá xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương (Cách chùa Côn Sơn 3km)
- Đền Chu Văn An, phường Văn An, thành phố Chí Linh, Hải Dương (Cách chùa Côn Sơn 6km)
- Đền bà Chúa Sao Sa (Tiến sỹ Nguyễn Thị Duệ) phường Văn An, thành phố Chí Linh, Hải Dương cách chùa Côn Sơn 5km
- Đền Quốc Phụ (Trần Quốc Chẩn - nhạc phụ vua Trần Minh Tông), phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, Hải Dương, cách chùa Côn Sơn 10km
- Chùa Thanh Mai xã Hoàng Hoa Thám, thành phố Chí Linh, Hải Dương, cách chùa Côn Sơn 20 km
- Đền Cao An Lạc (thờ 5 anh em họ Vương) phường An Lạc, thành phố Chí Linh, Hải Dương, cách chùa Côn Sơn 15km
- Đền Cao Yên Phụ (thờ Trần Liễu - thân phụ Trần Hưng Đạo) xã An Sinh, huyện Kinh Môn, Hải Dương, cách chùa Côn Sơn 40km.
            3. Các tuyến tham quan ngoài tỉnh trên trục đường 18.

- Đền Cao Yên Phụ ( thờ Trần Liễu - thân phụ Trần Hưng Đạo xã An Sinh, huyện Kinh Môn, Hải Dương, cách chùa Côn Sơn 40km.

- Đền Cao An Lạc (thờ 5 anh em họ Vương) phường An Lạc, thành phố Chí Linh, Hải Dương, cách chùa Côn Sơn 15km

- Chùa Thanh Mai xã Hoàng Hoa Thám, thành phố Chí linh, Hải Dương, cách chùa Côn Sơn 20km.

- Đền Quốc Phụ (Trần Quốc Chẩn - nhạc phụ vua Trần Minh Tông), phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, Hải Dương, cách chùa Côn Sơn 10km.

- Đền Bà Chúa Sao Sa (tiến sỹ Nguyễn Thị Duệ) phường Văn An, thành phố Chí Linh, Hải Dương (cách chùa Côn Sơn 5km).

- Đền Chu Văn An phường Văn An, thành phố Chí Linh, Hải Dương (cách chùa Côn Sơn 6km)

- Đền Mẫu Sinh, Mẫu Hoá xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương (Cách chùa Côn Sơn 3km)

 

Thứ 2, Ngày 2/4/2012