CÔNG TÁC ĐÓN TIẾP KHÁCH THUYẾT MINH GHI NHẬN CÔNG ĐỨC

Đội ngũ thuyết minh viên BQLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc luôn thường trực tại các điểm di tích phục vụ: - Hướng dẫn tham quan. - Hướng dẫn sắp và tiến lễ.

 

1. Đội ngũ thuyết minh viên BQLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc luôn thường trực tại các điểm di tích phục vụ:

- Hướng dẫn tham quan.

- Hướng dẫn sắp và tiến lễ.

- Tiếp nhận, vận động công đức

- Tổ chức các nghi lễ báo công: Lễ dâng hương, lễ kết nạp đoàn, đội.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa tìm hiểu về di tích Côn Sơn, thân thế sự nghiệp của AHDT Nguyễn Trãi, Đệ tam tổ thiền phái Phật giáo Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả cho các đoàn học sinh THCS, PTTH trên cả nước.

- Cung cấp thông tin, tư liệu nghiên cứu.

- Tổ chức cắm trại.

- Giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao.

- Bảo vệ, hỗ trợ kip thời khi có sự cố xảy ra.

- Tư vấn những vấn đề liên quan.

2. Địa chỉ liên lạc:

       Tại Đền thờ Nguyển Trãi và Đền thờ Trần Nguyên Đán.

           - 3 thuyết minh viên thường trực 24/24h (ĐT liên hệ: 02203885314)

      Tại chùa Côn Sơn.

          - 3 thuyết minh viên thường trực 24/24h (ĐT liên hệ: 02203885400)

       Tại Đền Kiếp Bạc

          - 3 thuyết minh viên thường trực 24/24h (ĐT liên hệ:02203880017)

 

Thứ 2, Ngày 2/4/2012