VÉ THAM QUAN

Ngày 19/07/2013 UBND tỉnh Hải Dương ra quyết định số 12/2013/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy định điều chỉnh mức thu phí tham quan di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc

   

             Ngày 19/07/2013 UBND tỉnh Hải Dương ra quyết định số 12/2013/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy định điều chỉnh mức thu phí tham quan di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.

          Theo đó quy định điều chỉnh mức thu phí tham quan di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc như sau:

          Phí tham quan di tích Kiếp Bạc là: 15.000đ/người/lượt

          Phí tham quan di tích Côn Sơn là: 15.000đ/người/lượt.

          Đối với trẻ em, học sinh phổ thông mức thu bằng 50%.

          Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 4426/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 của UBND tỉnh và các quy định hiện hành./.

 

BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN KHU DI TÍCH CÔN SƠN -KIẾP BẠC 

STT
Điểm tham quan
Giá vé
tham quan
(đồng\người
\lượt)
Giá vé trông, giữ phương tiện
(đồng\xe\lượt)
Thời gian mở cửa
Xe đạp
Xe máy
 Ô tô dưới   12 chỗ
  Ô tô từ
12-24 chỗ
 Ôtô trên  24 chỗ
1
Khu di tích, danh thắng Côn Sơn
15.000
1000
2000
10.000
12.000
15.000
24/24h các ngày trong tuần
2
Khu di tích Kiếp Bạc
15.000
1000
3000
10.000
12.000
15.000
 24/24h các ngày trong tuần

 

 

 

 

 

       

Thứ 2, Ngày 2/4/2012