ANH NGUYÊN QUẬN CHÚA (? - ?)

Anh Nguyên Quận chúa (Thuỷ Tiên công chúa), là con gái nuôi của Trần Hưng Đạo, phu nhân của Phạm Ngũ Lão. Có truyền thuyết cho rằng Anh Nguyên Quận chúa là con gái đẻ được cha giáng làm con gái nuôi để gả cho Phạm Ngũ Lão (người ngoài họ).

Anh Nguyên Quận chúa (Thuỷ Tiên công chúa), là con gái nuôi của Trần Hưng Đạo, phu nhân của Phạm Ngũ Lão. Có truyền thuyết cho rằng Anh Nguyên Quận chúa là con gái đẻ được cha giáng làm con gái nuôi để gả cho Phạm Ngũ Lão (người ngoài họ).

Quận chúa là người văn võ song toàn, đã từng đóng giả nam nhi cầm quân ra trận. Thần Tích Đức Thánh Trần có ghi về Bà như sau: "Bà tính tình thuần nhã, không kiêu căng, không sa sỉ, giữ đạo làm vợ, hiếu với cha mẹ, khi mất được phong Nữ Đại Hoàng Anh Nguyên Quận chúa".

Như vậy, cả hai cô con gái của Trần Hưng Đạo đều là những nữ nhi kiệt xuất. Hồ Đức Thọ, tác giả “Vương phi triều Trần" viết: "Dân gian coi nhị vị vương cô sống thì dũng cảm bảo vệ vua, góp công đánh giặc, thác sẽ hộ quốc tí dân tạo sự yên bình thịnh vượng”.

 

Thứ 2, Ngày 2/4/2012