Di sản văn hóa phi vật thể | Phong tục tập quán khu vực Côn Sơn

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Côn Sơn- Kiếp Bạc là quần thể di tích lịch sử văn hoá danh thắng đặc biệt quan trọng của Quốc gia. Nơi đây gắn bó với cuộc đời, sự nghiệp của nhiều danh nhân nổi tiếng: ba vị Phật tổ của thiền phái phật giáo Trúc Lâm thời Trần: Đệ nhất tổ Hoàng đế Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, Đệ nhị tổ Pháp Loa, Đệ tam tổ Huyền Quang, Trần Hưng Đạo, Trần...

Thứ 2, Ngày 2/4/2012