Quy hoạch tổng thể

SỚM PHỤC DỰNG DI TÍCH SINH TỪ

Phế tích Sinh Từ nằm lọt giữa 2 dãy núi Quy và Trán Rồng, cách đền Kiếp Bạc khoảng 800 m. Việc phục dựng di tích này mang nhiều giá trị và ý nghĩa quan trọng.

QUYẾT ĐỊNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU DI TÍCH CÔN SƠN - KIẾP BẠC

Quyết định số 920/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn Khu di tích lịch sử, văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Thứ 2, Ngày 2/4/2012