Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc | Hình ảnh - Bút tích

HÌNH ẢNH 50 NĂM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ THĂM KHU DI TÍCH CÔN SƠN (1965 - 2015)

Côn Sơn (Chí Linh) nơi danh sơn cổ tự lưu giữ nhiều giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể của các triều đại và dấu ấn của nhiều danh nhân đất Việt như: Đệ nhất tổ Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, đệ nhị tổ Pháp Loa tôn giả, đệ tam tổ Huyền Quang tôn giả, Đại Tư đồ Trần Nguyên Đán, và đặc biệt là Anh hùng dân tộc - Danh nhân văn hoá thế giới...

HÌNH ẢNH CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỚI KHU DI TÍCH CÔN SƠN - KIẾP BẠC.

Từ nhiều thế kỉ nay, Côn Sơn - Kiếp Bạc đã trở thành địa chỉ nổi tiếng về lịch sử và văn hóa. Trong tâm thức người Việt, Côn Sơn - Kiếp Bạc là chốn thiêng liêng, nơi lắng đọng hồn thiêng của non sông đất nước, luôn nhắc nhở mọi người về truyền thống anh hùng của dân tộc, về các bậc danh nhân như: Trần Hưng Đạo, Huyền Quang, Trần Nguyên Đán, Nguyễn...

Thứ 2, Ngày 2/4/2012