Thông tin du khách

VÉ THAM QUAN

Ngày 19/07/2013 UBND tỉnh Hải Dương ra quyết định số 12/2013/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy định điều chỉnh mức thu phí tham quan di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc

NỘI QUY

Quý khách đến tham quan, dâng hương tưởng niệm tại di tích phải có trách nhiệm bảo vệ di tích, ngăn chặn những hành vi xâm hại di tích.

Thứ 2, Ngày 2/4/2012